Omgevingswarmtekaart

Gebruik de omgevingswarmtekaart optimaal & doe analyses

De omgevingswarmtekaart geeft inzicht in de mogelijkheden van warmte uit de omgeving voor het duurzaam verwarmen van wijken. De tool bestaat uit een serie kaartlagen met informatie over de warmtevraag van gebouwen en het warmte-aanbod uit de omgeving. Hierme krijg je snel inzicht in de mogelijkheden van aquathermie voor een specifiek gebied. De resultaten kunt je als pdf downloaden.

Open de omgevingswarmtekaart
Cookie-instellingen